Immature youth? – Walks of life in post-industrial society

(Péter Somlai – Virág Bognár – Olga Tóth – Imre Kabai: New youth- Sociological studies on postadolescens. Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.)

The article is only available in Hungarian. You can order a copy of the issue.