44. szám | (1999 Tél)

Az Eszmélet második évtizedének első számát tartja kezében az Olvasó. Fő témánk továbbra is a kapitalizmus, ennek formaváltozásai, jelenkori tendenciái, elméleti és gyakorlati alternatívái. Folytatva és kiegészítve a lapunk korábbi számaiban megjelent elemzéseket, ismét foglalkozunk a globalizációval és a polgári politika anomáliáival.

Ahogy a száz évvel ezelőtt született lengyel közgazdász, Michal Kalecki is rámutatott: a tőkés rendszer egyik fő tulajdonsága – és egyben negatívuma – az instabilitás. Ez vonatkozik – a gazdasági folyamatokon túl – a szociális és politikai helyzetre egyaránt, és magyarázza a társadalmi erőszak megnyilvánulásait is, Az itt közölt írások ebből a szempontból, valamint a nagyhatalmi politika összefüggéseibe helyezve szolgálnak adalékkal a kilencvenes évek két tragikus válságáról: a balkáni háborúról és a kelet-timori terrorról.

Tartalomjegyzék
 1. Eszmélet : Konferencia az Eszmélet 10. születésnapján
 2. Szalai Erzsébet, Wiener György, Vadász János : Mi rejlik az elitharcok mögött?
 3. Makó István : A politika új elmélete (lehetőségek)
 4. Fred Block : A kapitalizmus mint rendszer dekonstrukciója
 5. Rumy Husan, Michael Haynes : Közép- és Kelet-Európa utolérési kísérletei
 6. Farkas Péter : A tőkés villággazdaság jelenlegi válságáról
 7. Artner Annamária : Az ipari-technikai fejlődés tendenciái és Magyarország
 8. Susan George : A romlás gyökerei
 9. Jan Toporowski : Kalecki érvei a szocializmus mellett
 10. Magyar Jenő : Hova pedálozza magát a filozófus?
 11. Böröcz József : Háború és történetírás
 12. Feiler József : Collateral damage – környezetbiztonsági szempontból
 13. Hegyi Gyula : Háború és média – jelentés az Európa Tanácsnak
 14. Noam Chomsky : A nyugati kormányok és a timori népirtás
 15. Jeremy Corbyn : Fegyverek a halálosztagoknak
 16. Pados István : Akkoriban a napidíj 31 forint volt…