95. szám | (2012 Ősz)

A világrend konkrét elemzése megkívánja, hogy folyóiratunk ne csak a válság sokoldalú vizsgálatával, hanem gyakorlati alternatívák kimunkálásával is foglalkozzon – vagy legalább' igyekezzen ilyenek létezését feltárni és beszámolni róluk. Első tematikus blokkunk ezt a gyakorlati orientációt képviseli: leltárt készít az elmúlt évek közösségi termelési kísérleteinek hazai tapasztalatairól, illetve bemutatja ezek egyik legsikeresebb európai példáját, az 1968-as gyökerű, több országban jól működő, hálózatot alkotó Longo maï szövetkezeteket.
Mindazonáltal e számunkból sem hiányzik az elméleti-tudományos elemzés: ezúttal a globális és a nemzeti kapitalizmus hamis szembeállításának kritikája, legyen szó a pénzügyi rendszerről vagy az etnonacionalista reneszánsz okairól és megnyilvánulási formáiról.
A szám másik blokkja egy „több mint irodalmi" jelentőségű írói „párbajra", a Gulag-tematika mentén létrejött irányzatok harcára hívja fel a figyelmet. A Nyugat támogatását élvező Szolzsenyicinnel szemben kevésbé ismert a nála jóval magasabb esztétikai és morális minőséget képviselő, 105 éve született Varlam Salamov. A cikkek a hatalommal és az üzlettel konzekvensen szembehelyezkedő író-költő pályaképét és munkásságának alapvető értékeit a szolzsenyicini „kompromisszumokkal" szembesítve mutatják be.
Végül az olvasó a magyar történetírás és a marxizmus viszonyáról folytatódó vitát követheti, amely tipikusan – és sajnálatosan – magyar, azaz máris személyeskedő gellert kapott…

Tartalomjegyzék
 1. Terbe Teréz : Szocio és öko. A közösségi gazdálkodás dilemmáiról
 2. Fülöp Ádám : Egy másik Európa bölcsői. Az európai Longo mai szövetkezetek története, 1968-2012
 3. Fülöp Ádám : Via Campesina. „Globalizáljuk a harcot, globalizáljuk a reményt!”
 4. Don Kalb : A pénz, a démosz és az etnikum mély „összjátéka” az új-régi Európában
 5. Szilágyi Ágnes Judit : A nők helyzete, politika és feminizmus az elmúlt két évtizedben Latin-Amerikában
 6. Szarka Klára : A chilei élet krónikása, Patricio Guzmán Campos
 7. Szergej Szolovjov : Az elkerülhetetelen magány. Varlam Salamov és az eszmei örökség
 8. Mark Goloviznyin : Varlam Salamov „felszabadítási teológiája”
 9. Szergej Szolovjov : Salamov és Szolzsenyicin
 10. Tütő László : Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség. Változatok a meghátrálásra
 11. Bartha Eszter : Rendszerváltó szociológia. Kritikai diagnózisok
 12. Artner Annamária : Globális tőkerendszer – nemzeti válaszok?
 13. Gyáni Gábor : Pontatlan olvasatok, avagy hogyan konstruáljuk meg a vitapartnert
 14. Krausz Tamás : A meg nem értett Gyáni Gábor