47. szám | (2000 Ősz)

"Ma egész sor társadalomtudomány elméleti s módszertani válságban van, a gazdaságtantól a szociológiáig, az irodalom- és művészettörténettől kezdve a filozófiáig mindőjük keresi helyét a nap alatt, tapogatózva keresi új feladatait. Nem lehetséges-e vajon, hogy Marxnak igaza volt, amikor gondolatmenete afelé tartott, hogy kimondja: a (társadalom)tudományok szükségszerűen túlhaladják klasszikus korszakukat, epigonság és végül `professzorság' lesz osztályrészük, amikor is lehetséges még bizonyos mértékű hasznos munkálkodás, de nem érdemes ennek a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani." Tőkei Ferenc, Eszmélet 17. szám

"Nem lehet eleget írni és elég autentikus szöveget idézni arról, hogy Marx a szocialista forradalmat hosszú és szakaszos folyamatnak gondolta, valamint hogy az új forradalmi folyamat kezdetét éppenséggel a (mai szóval) perifériáktól remélte. Ráadásul, figyelve a világgazdasági és politikai fejleményeket, reményét mindig a változó körülményekhez alkalmazkodva fogalmazta meg." Tőkei Ferenc, Eszmélet 18-19. szám

Tartalomjegyzék
 1. Andor László : Elnök nélkül – Megemlékezés Tőkei Ferencről
 2. Szalai Pál : Alexander Dubček
 3. Albert Einstein : Mi szól a szocializmus mellett?
 4. Borbély Tibor Bors : Város kerttel és 1984 kicsit tökéletesebben
 5. Horváth Gizella : A fasizmus és kommunizmus összefüggéseiről – Francois Furet: Egy illúzió múltja, esszé a XX. század kommunista ideológiájáról c. könyvéről
 6. Noam Chomsky : Ami a Fekete Könyvből kimaradt – Stéphane Courtois: A kommunizmus fekete könve c. munkájáról
 7. Thad Williamson : A palánk túlsó oldala – Walter LaFeber: Michael Jordan és az Új Kapitalizmus c. angol nyelvű könyvéről
 8. Helen Jefferson Lenskyj : A tiszta sportoló és a tiszta sport mítozsa
 9. Zanny Begg : Az olimpiák igaz története
 10. Csötönyi Sándor : Ilyen a box Magyarországon (Krausz Tamás interjúja)
 11. Mandel Miklós : Labdarúgás alulnézetből
 12. Krausz Tamás : A magyar futball „szétglobalizálása” – Hozzászólás Mandel Miklós írásához
 13. John Bellamy Foster : A monopoltőke az ezredfordulón
 14. Székely-Doby András : A tartós növekedés ára
 15. Howard Waitzkin, Celia Iriart : Hogyan exportálja az Egyesült Államok az ellenőrzött betegellátást?
 16. Christopher Phelps : A pénz és az amerikai elnökválasztási verseny
 17. Kolumbiai gerillák : Legyen miénk az utca az imperialista beavatkozással szemben!
 18. Márkus Imre : Vasutassztrájk 2000 (interjú)