84. szám | (2009 Tél)

Az Eszmélet 20 éves. Az évfordulót Moszkvában ünnepeltük meg a lap orosz nyelvű különszámának kiadásával és nagy sikerű bemutatójával. Hűségesek maradtunk a szocializmus: a közösségi gazdálkodás és társadalomszerveződés eredeti elméletéhez. A sztálini eredetű, államosított „régi szocializmus", bukására a tőkeviszony restaurált uralma semmilyen tekintetben sem ad(hat)ott humanista választ. Az Eszmélet oldalain gazdag elemzés bontakozik ki az „emberarcú kapitalizmus" embertelen viszonyairól. Feltártuk, hogy a nemzetközi tőke Kelet-Európát nem a Nyugat utolérésének pályájára állította; ellenkezőleg, uralma a kapitalizmus „második kiadásának" félperifériás formájához vezetett. Ma már bizonyított tézis, hogy a „jó kapitalizmus" nem egyéb utópiánál, s hogy a valóságos tőkerendszer inkább egy negatív utópiára emlékeztet.
És bár eredeti szándékainkkal ellentétben egy széles tömegtámogatásra épülő, alternatív antikapitalista mozgalmat a társadalmi felhajtóerők hiánya következtében egyelőre nem sikerült „megihletnünk", azt azonban látjuk, hogy milyen zsákutcákat kell(ene) elkerülnünk. A szocialista színekben „feltámadó" parlamenti baloldal szerte a régióban és a világrendszer egészében a globális tőke játékszerévé vált, a (neo)liberalizmus formaváltozatává züllött. Ez az út végéhez ért. De nyilvánvalóan nem folytatható az gondolkodás- és cselekvésmód sem, amely az antikapitalista baloldalt szektává, politikai szubkultúrává degradálja, s önként – a hatalom érdekeit szolgálva – kivonja a politikai erőtérből. Az olyan politikai mozgalmak, amelyeknek nincs a fennálló rendszerrel szembeni, konkrét alternatívákat felmutató társadalmi-gazdasági programjuk, bukásra vannak ítélve. Az Eszmélet az eltelt 20 évben megmutatta azt is, hogy Magyarországon is megszilárdult az az elméleti-gyakorlati és intellektuális irányzat, amely nem oldódott fel az „exportkapitalizmus" viszonyrendszerében, hanem – elméleti és kulturális ellenhatalomként – életben maradt, s kisugárzása, ha most még nem is széles körökben, határainkon túl is megfigyelhető.
Mindennek szellemében jelenik meg 84. számunk, amelynek középpontjában a kapitalista válság sajátszerűségeinek (további) elemzése áll. Mészáros István, A tőkén túl szerzője elemzi a válság természetét, aminek elkerülhetetlenségét már sok évvel ezelőtt felvázolta. Más szerzők feltárják, hogy a neoliberális állam a válságból vezető kiút során fő ellenségét a szegényekben, az elesettekben ragadja meg, s a szociális krízist kriminalizálja. A közölt írások bizonyára elgondolkodtatják az olvasót az új társadalmi alternatívák felbukkanásának feltételeiről is – itt, a tőkerendszer európai félperifériáján, aminek esélyeit, a gyakorlati mozgalom, a közösségi termelés lehetőségeit a közelmúltban elhunyt Giovanni Arrighi és Peter Gowan utolsó interjúi segítenek feltérképezni.
 
Melléklet:
Slavoj Zizek: Egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat

Rendelje meg a Zizek-mellékletet!

Tartalomjegyzék
 1. Mészáros István : Az előttünk álló föladatok -Válaszok a Debate Socialista (Brazília) kérdéseire
 2. Artner Annamária : Válság és foglalkoztatás
 3. James K. Galbraith : Pénzügyi és monetáris kérdések a kibontakozó válság kapcsán
 4. David Harvey, Giovanni Arrighi : A kapitalizmus kanyargós ösvényei – David Harvey interjúja Giovanni Arrighivel
 5. Marko Bojcun, Mike Newman, Peter Gowan : A világ útjai – Marco Bojcun és Mike Newman interjúja Peter Gowannal
 6. Bózsó Péter : Alapvető gazdasági összehasonlítások – dialektikus szemléletben
 7. Farkas Péter : Egy fontos könyv a globális válságról
 8. Tütő László : Tömeggyilkos jótétemény
 9. Szabó Tibor : Egy újabb olasz könyv Lukácsról
 10. Ilja Szmirnov : Barna partedli az aranyifjúnak
 11. Szarka Klára : Örömteli vagy szomorú inkább? Robert capa fotográfiái – művészeti múzeumban
 12. Loic Wacquant : A neoliberális állam megalkotása – munkalét, börtönlét és szociális bizonytalanság