16. szám | (1992 Tél)

Immanuel Wallerstein és André Gunder Frank után most Samir Amin írásaival folytatjuk a New Left klasszikusainak bemutatását. Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy Amin külön a mi lapunk számára megküldte 12, részben már megjelent, részben publikálatlan cikkét (ezek közül válogattuk be a számunkban olvasható négyet), valamint A káosz birodalma című könyvét (amelyre írásában Marton Imre reagál). A következő bemutatandó Giovanni Arrighi, akinek egy hosszabb lélegzetű írását e számunkban adjuk közre, egy másikat pedig a következőben. A „klasszikusok” közlése (akik közé, egyébként Étienne Balibar is besorolható) ugyanakkor korántsem jelenti azt, hogy hozzájuk kritikátlan tisztelet fűzne. Ezért is örültünk Zalai K. László Wallersteinnel polemizáló írásának – a közlésekkel éppen az a legfőbb célunk, hogy a jelentékeny szerzők gondolatai megtermékenyítsék a hazai elméleti gondolkodást.

Változatok egy témára rovatunkban ezúttal válogatást nyújtunk abból az érdekes, elemző vitából, amely az Öböl-háború kapcsán bontakozott ki a Marx Centouno hasábjain.

Tartalomjegyzék
 1. Samir Amin : A szovjet rendszer bírálatának harmic esztendeje
 2. Bodács Emil : Európaiság -tegnap és ma. Európa történelmi és geopilitikai fogalmának változásai
 3. Samir Amin : A harmadik világ újra „viharzóna”
 4. Andre Gunder Frank : Az Észak-Dél konfliktus politikai gazdaságtana
 5. Marco Bonzio : Az Öböl és az imperializmus. Gondolatok és feltevések a kapitalista termelési mód jelenlegi fejlődési szakaszáról
 6. Roger Burbach : Az amerikai demokrácia tragédiája
 7. Pip Hinman : Háború a környezet ellen Közép-Amerikában
 8. Tézisek egy alternatív európai fejlődésről
 9. Michel Husson : A liberális évtized: a polarizálódó kapitalizmus felé
 10. John Ross : Növekvő világszegénység
 11. Alexande Adler : Keleten és Délen: az emberi jogok diadala vagy az értelem veresége?
 12. Samir Amin : Megjegyzések a transznacionalizálódásról
 13. Samir Amin : Megjegyzések a lekapcsolódás elméletéhez
 14. Giovanni Arrighi : A fejlődés illúziója. A félperiféria koncepciójának megújítása
 15. Étienne Balibar : Az osztályharctól az osztályok nélküli harcig
 16. Zalai K. László : A valóság mítosza. Wallerstein haladás kritikájának szemléleti-módszertani fogyatékosságairól
 17. k. g. : Mi is hát az a valami, amiért életüket áldozták a „világszabadság” hősei?
 18. Marton Imre : Kimerülőben vannak-e a baloldal történelmi lehetőségei? Új remények a reménytelenségben
 19. Andor László : Schumacher Magyarországon
 20. 1:0 a tudomány javára