97. szám | (2013 Tavasz)

E számunk tanulmányai néhány új összefüggésben tárják olvasóink elé a szocialista baloldal és a munkásmozgalom vereségének számos tanulságát. Bár a vereség nem csökkentette a kapitalizmus és a tőke világrendszerének belső válságát, ám legyengítette a rendszerrel szemben kialakítható humanista alternatívák erejét. A kérdés európai és világméretű dimenzióinak összekapcsolódását – a feltárt tudományos eredmények tükrében – immár nem lehet figyelmen kívül hagyni. Miközben a polgári gondolkodás évtizedek óta temeti Marxot, Marx visszatérése – régiónkban a visszahátrálás körülményei között – sokféle formában zajlik s egyre nyilvánvalóbb szerte a világon. Eric Hobsbawm halálával a marxista történetírás utolsó enciklopédikus tudású alkotó történésze távozott az élők sorából, életműve azonban még sokáig megvilágító erejű lesz számunkra.
Megemlékezünk továbbá arról is, hogy a magyar történelem II. világháborús katasztrófájának 70. évfordulójára való megemlékezést neohorthysta szellemi atmoszféra lengi körül. Nemzeti önismeretünket mi a magyar megszálló erők háborús bűncselekményeinek felidézésével igyekszünk gazdagítani. Ez is része a világ megváltoztatásának, még ha e folyamat sokkal bonyolultabb is, mint ahogyan ezt a marxisták korábbi generációi képzelték.
Tartalomjegyzék
 1. Eric J. Hobsbawm : Történelem: a ráció új korszaka
 2. Göran Therborn : Osztály a XXI. században
 3. Samir Amin : A jelenkori kapitalizmus összeomlása. Merészséget, több merészséget a fennálló rendszerrel szembeni alternatíva kimunkálásához!
 4. Samir Amin : Az európai rendszer programozott összeroppanása
 5. Michel Aglietta : Az európai örvény
 6. Marchel van der Linden : A sztrájkok nem fogyatkoznak, alighanem egyre fontosabbak lesznek, Raquel Varela interjúja
 7. Marchel van der Linden : Munkástörténet – határok nélkül
 8. Tütő László : Forradalmi konzervativizmus. Marx kontra Marx.
 9. Vázsonyi Dániel : Mi a kapitalizmus? Civilizáció, termelési mód, egy jó ötlet, vagy valami más?
 10. Tütő László : Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség. Változatok a meghátrálásra III. A beletörődés szabadsága
 11. Garai László : József Attila indentitásai
 12. Szarka Klára : Molnár Zoltán képei Erdélyről és Moldváról
 13. Önkéntes barbárok, Anatolij Tyunyin viszaemlékezése, akim ötévesen élte meg azt az átkozott háborút