86. szám | (2010 Nyár)

E számunkban folytatjuk a világrendszer félperifériájának bemutatását a latin-amerikai térség elemzésével. Az autós kultúra – az autógyártás és fogyasztás – tükrében mutatjuk be az államszocialista múlt és a „posztmodern" kapitalista jelen összefüggéseit. A közölt írások a problémák közös és eltérő vonásait az összehasonlító módszer segítségével ragadják meg. Kitűnik, hogy a motorizáció mennyire mélyen magában foglalta az államszocializmus utolérő jellegét s a rendszer olyan sajátosságait, mint a közösségiség önkéntes és bürokratikus jellemzőinek összefonódása.

A mai tőkerendszer mélyen gyökerező vonásai: a globális méretű prostitúció és a környezetpusztítás erkölcsileg is megkérdőjelezik a fennálló rendszert támogató értelmiségi magatartást. Újfent kiderül, hogy a liberalizmus a „nem szabadság" s a világméretű egyenlőtlenségek támogatását is magában foglalja. Sokszor úgy viselkedünk, mint ha valóban döntési pozícióban lennénk, s rajtunk múlna az éhen halók megmentése. A gyarmatosítás következményeivel szembeni elégedetlenségünket a strukturális kihívásról az alapproblémára nézve hatástalan gyógymódok területére helyezzük át, mondván, a világ földönfutóit mégsem telepíthetjük be Európa megműveletlen mezőgazdasági területeire! A nagyobb hatású döntéseket csak az Obamák hozhatnák meg. De ők nem hoznak ilyen döntéseket.
Tartalomjegyzék
 1. Andrej Kolganov : Szocialista és kapitalista rendszerek: a pangás és történelmi kontexusa
 2. Lewis H. Siegelbaum : Autós kultúra a Szovjetunióban az 1960-as – 1980-as években
 3. R. V. Kononyenko : Az autó mint a fogyasztói társadalom ikonja: státuszszimbólum és hiány a pangás korszakában
 4. Valentina Fava : Taylorizmus és és szocializmus. A csehszlovák autógyártás (1945-1963)
 5. Koltai Mihály Bence : Ökomarxizmusok
 6. John Bellamy Foster, Brett Clark : A gazdagság paradoxonja: kapitalizmus és környezetrombolás
 7. Victor Wallis : A „zöld kapitalizmus”-on túl
 8. Racs Marianna Katalin : A regionális integráció sajátosságai Latin-Amerikában
 9. Jaime Preciado : Latin-Amerika és a világrendszer: centrum-periféria-viták és társulások
 10. Forrai Judit : Prostitúció és globalizáció
 11. Koltai Mihály Bence : Az ipari munkásság az államszocializmusban
 12. Tütő László : Obama bin Laden
 13. Binder Mátyás : „Elképzelt kultúra”. A roma/cigány kultúra egy lehetséges értelmezése és félreértelmezései
 14. Szvák Gyula : Mi az orosz?