74. szám | (2007 Nyár)

E számunk két nagyobb témakörrel foglalkozik. Az egyik blokk arra tesz kísérletet, hogy a szerkesztőség körkérdésére adott gondolatok segítségével választ keressen (találjon) a "Miért beteg a közép- és kelet-európai baloldal?" dilemmájára. A tucatnyi véleményből alapjában az derül ki, hogy a "betegség" három fő okra vezethető vissza: a rendszerkritikai baloldal mögött nincs társadalmi felhajtóerő; a baloldal helyét mindenütt a neoliberalizálódott, nevükben szocialista-szociáldemokrata – valójában polgári – pártok vették át; a rendszerkritikai baloldal a neoliberalizmus Szküllája és a szektás bezárkózás Kharübdisze között hajózik. De vajon létezik-e tertium datur?

A másik blokk közgazdasági kérdésekkel foglalkozik: mindenekelőtt a neoliberalizmus zsákutcás fejlődésének kritikáival és azzal az értékes szellemi hagyománnyal, amely ma is életképes: Polányi és Keynes, Galbraith és Hodgson munkásságával. Két írás, más-más eszközökkel, kritikai módon tekinti át a hazai neoliberalizmus emblematikus képviselője, Kornai János memoárját. Megtudhatjuk, hogy Milton Friedman közgazdasági teljesítménye hogyan kapcsolódott össze Pinochet diktatúrájával. Az egyetemes migrációs folyamatok összehasonlító elemzését nyújtó tanulmány tanulsága: a jóléti vívmányok legalább részleges megőrzéséhez az Európai Uniónak el kell kerülnie a migrációs politika amerikai modelljének átvételét.

Tartalomjegyzék
 1. Szalai Erzsébet, Kunfi Frigyes, Kállai R. Gábor, Szerdahelyi István, Z. Karvalics László, Mark Pittaway, Agárdi Péter, Tamás Pál, Krausz Tamás, Artner Annamária, Harsányi Iván : Miért beteg a közép- és kelet-európai baloldal? Az Eszmélet körkérdése és a beérkezett válaszok
 2. Eric J. Hobsbawm : Egy gyerek Bécsben. Részlet az idén 90 éves történész önéletrajzi könyvéből
 3. Walden Bello : Visszavonulóban a globalizáció?
 4. Geoffrey M. Hodgson, Carlos Mallorquín : Geoffrey M. Hodgson és az intézményi közgazdaságtan
 5. Greg Grandin : Milton Friedman és a birodalom közgazdaságtana. Az út a szolgaságtól
 6. James K. Galbraith : Miért nem képesek a közgazdászok elismerni, hogy a cégek önmagukat szolgálják, nem pedig a piacot?
 7. Kari Polanyi-Lewitt : Keynes és Polányi: az 1920-as és az 1990-es évek értelmezése
 8. Tütő László : Kornai János A „Mit jelent a ‘rendszerváltás'” című írásának margójára
 9. Andor László : Dilemmák és ellentmondások. Adalékok a hidegháború politikai gazdaságtanához Kornai János önéletrajza apropóján
 10. Szarka Klára : Egy újabb amerikai tanmese, ezúttal a rossz kapitalistákról John Perkins: Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai című könyvről
 11. BAL-Zöldek : Állásfoglalás Tubesről
 12. Richard de Zoysa : Bevándorlás Európába és az Egyesült Államokba – közös ügy vagy Amerika egyéni útja?